Hersendoorsnede-modellen, set van 5

Log in met je account om de prijs te bekijken.
Artikelnummer
BS45

Natuurlijk formaat, in SOMSO-Plast® en met de volgende eigenschappen: 1. Linker hemisfeer. Corticale verlichting van het cerebrum en het cerebellum, 2. Mediane doorsnede door de hersenen, 3. Cerebrale ventrikel (geopend) en stengelganglia (van bovenaf gezien), 4. Horizontale doorsnede door de linker hemisfeer. Rechts: laterale ventrikel (geopend) en aangrenzende kernen met choroïde plexus (zie nr. 3), 5. Frontale doorsnede door de hersenen en hersenstam met de subcorticale kernen en projectiekanalen. In vitrine met transparant deksel.