Waar staan we voor?

MISSIE:

Goed getraind medisch personeel is van levensbelang

Medische professionals die hun vak serieus nemen, raken nooit uitgeleerd. In het belang van de patiënt moeten zij hun technische vaardigheden ´up to date´ houden. Dat vraagt om permanente scholing en training onder zo realistisch mogelijke omstandigheden. Regelmatig oefenen met natuurgetrouwe simulatiematerialen is de beste voorbereiding op de dagelijkse praktijk. Medici en zorgverleners raken op die manier, zonder enig risico, volledig vertrouwd met de meest uiteenlopende ingrepen. Waardoor ze patiënten beter, efficiënter en bovenal veiliger kunnen behandelen.

Voor élke opleidingsbehoefte

Overal waar mensen getraind (moeten) worden in medische vaardigheden, levert Skills Meducation graag een constructieve bijdrage. Wij streven er naar om de patiëntveiligheid in Nederland continu te optimaliseren en te waarborgen. Vanuit die gedachte bieden we een breed pakket aan hoogwaardige trainings- en simulatieproducten voor élke opleidingsbehoefte. Daarnaast kunt u eveneens bij ons terecht voor advies over de inrichting van Skillslabs en praktijkruimten. Op verzoek begeleiden we zelfs het volledige traject, vanaf de eerste ontwerpschetsen tot en met de uitvoering op de onderwijsplek. Op die manier bent u, zónder omkijken, verzekerd van een perfect eindresultaat.

Alleen de beste producten

Onze betrouwbare reputatie is het gevolg van een consequent en consistent kwaliteitsbeleid. Uit het wereldwijde aanbod, selecteren we uitsluitend die trainings- en simulatiematerialen die aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen. We vertegenwoordigen o.a. internationaal gerenommeerde leveranciers als CLA, Somso, Laerdal, Limbs & Things, Kyoto Kagaku, Schultes Medacta, Adam Rouilly, Koken, Nasco en Gaumard.

Compleet programma

Ongeacht welke medische ingrepen er onderwezen of getraind moeten worden, wij hebben er de juiste educatieve hulpmiddelen voor. Ons leveringsprogramma omvat o.a. medische simulatiepoppen, anatomische modellen, verpleegkundige oefenpoppen, instrumentaria en virtual reality trainers voor laparoscopie. Daarnaast bieden we ook de benodigde onderdelen voor alle poppen en fantomen.

Hoge kwaliteit door de beste producten
We vertegenwoordigen o.a. internationaal gerenommeerde leveranciers als CLA, Somso, Laerdal, Limbs & Things, Kyoto Kagaku, Schultes Medacta, Adam Rouilly, Koken, Nasco en Gaumard.
Hoge klanten beleving
Ongeacht welke medische ingrepen er onderwezen of getraind moeten worden, wij hebben er de juiste educatieve hulpmiddelen voor.
Service & Support
We werken met goed geschoolde medewerkers die weten wat er in het medisch vaardigheidsonderwijs speelt.
Waar gaan we voor?
Service die verder gaat

Skills Meducation is uitgegroeid tot landelijk marktleider in educatieve materialen voor de medische sector. Dat is het resultaat van onze klantgerichte werkwijze waarbij we elke mogelijkheid aangrijpen om onze adviezen, producten en onze service te optimaliseren. We werken met goed geschoolde medewerkers die weten wat er in het medisch vaardigheidsonderwijs speelt. Om een vlotte implementatie te bevorderen, verzorgen ze praktijkgerichte demonstraties en geven ze daar waar nodig extra uitleg over het gebruik van de door u aangeschafte materialen. Verder dragen we actief bij aan een permanente uitwisseling van nieuwe inzichten en ervaringen tussen klanten, leveranciers en kennisinstituten. Op die manier stimuleren we een verdere innovatie zodat we in de toekomst nóg gerichter kunnen inspelen op de specifieke wensen van onze afnemers.