Sondevoeding toediening

Een maagsonde is speciaal bedoeld om vloeibare voeding toe te dienen aan mensen die niet op een normale manier kunnen eten of drinken. De keuze van de sonde is afhankelijk van de te verwachten gebruiksduur, leeftijd/lichaamsbouw van de patiënt en de te gebruiken voeding en medicatie.

Voor trainingsdoeleinde adviseren we een duodenaalsonde indien er geen aansluiting wordt gemaakt met een voedingspomp.

Sondevoeding wordt meestal via een voedingspomp toegediend.  Ieder merk heeft zijn eigen toedieningssystemen, we adviseren om de verschillende merken niet door elkaar heen te gebruiken.

Alle sondevoeding spuiten en toedieningssystemen hebben allemaal een enfit aansluiting zodat deze alleen op enterale voedingssystemen passen.