Chester Chest met advanced arm (excl. arm poort SB45081U)

Log in met je account om de prijs te bekijken.
Artikelnummer
LA-VT-2400-ADV

Met het model Chester Chest van Nasco kunt u de verzorging van poortsystemen en perifere centraal veneuze katheters oefenen. Bovendien biedt hij verschillende moeilijkheidsgraden en kan hij zowel staand als in rugligging worden gebruikt.
Voor de poortverzorging kunt u gebruik maken van een poort die onder de linker borst is aangebracht en deze met behulp van diverse weefselflappen op verschillende manieren vormgeven.
Diverse perifere centrale katheterpoorten bieden u bovendien de mogelijkheid de juiste verzorging van verschillende kathetertypen te trainen.

 Wat kan de Chester Chest u bieden?

  • Oefenen van poortpalpatie met verschillende moeilijkheidsgraden (normaal, schuin, zwervend, diep gelegen)
  • Goed aanprikken van de poort (echte poort aanwezig, IVAD)
  • Spoelen en verzorgen van de poort
  • Hygiënisch en verpleegkundig juiste omgang met centrale katheters (PICC, CVC, veneus)
  • Oefenen van bloedafname, medicatietoediening en vloeistofinfusie
  • Op de plek van de port a cath kunnen diverse inzetstukken geplaatst worden, om de moeilijkheid van aanprikken van de port a cath te veranderen.
  • Als er een hechting moet worden gesimuleerd dan kan dit d.m.v. een bruine pleister met een hechting erin.